Kurumsallaşma

Bakanlıklar ve Merkezi Hükümet İlişkilerimiz

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2006 – 2010 yılları arasında merkezi hükümet ve bakanlıklar düzeyindeki iletişim çalışmalarına hız vermiştir. Vakfımız 2008 yılında Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ı, 2009 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ı, Eneri ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’i, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı’yı, 2010 yılında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’i ağırlamıştır.

Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliklerimiz

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, kuruluşu itibariyle, sivil toplum kuruluşlarıyla sıkı işbirlikleri geliştirerek toplumsal konularda dayanışma ve güç birliği sağlamaya özel bir önem vermiştir. Vakfımızın 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği I. Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı vasıtasıyla sivil toplum örgütlerinin kaynaşma, işbirliği geliştirme kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanmaya çabalanmıştır. Bu fuarların gelenekselleştirilerek katılımcı sayısı ve etkinlikleri artırılarak ve de çeşitlendirilerek geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede ulusal ve uluslararası ölçekte tüm etkin sivil toplum kuruluşlarının aynı çatı altında bir araya gelmesi ve birlikte iş – proje yapabilme becerilerinin de gelişmesi için bir zemin yaratılabilecektir.

Yerel Yönetimler ile İşbirliklerimiz

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2006 – 2010 yılları arasında İstanbul ili kapsamındaki il ve ilçe belediyeleri ile iletişimini geliştirecek temaslarda bulunmuştur. Vakfın yer aldığı ve yakın bölgedeki ilçe belediyeleri ile uzun soluklu işbirliği süreçlerini başlatan faaliyet ortaklıkları kurmuştur. Vakfımız, eğitim, kültür, çevre ve toplum sağlığı ile sosyal yardımlaşma konularında geliştirdiği projelerde belediyelerle işbirliği yapmıştır. Vakfımızın yoğun temasta bulunduğu belediyeler arasında başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Bahçelievler Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Pendik Belediyesi, Silivri Belediyesi ve Şişli Belediyesi gibi yerel yönetimler gelmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş’a

Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Dr. Mustafa Aydın tarafından plaket sunumu

Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül AKEV etkinliklerinde

Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantıları

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kurumsallaşması çalışmaları kapsamında 2006 – 2010 yılları arasında 5 Mütevelli Heyeti ve 63 Yönetim Kurulu toplantısı olmak üzere 68 yönetim toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar ile, vakfın vizyon ve misyonu doğrultusunda, kuruluş amaçları çerçevesinde gerçekleştireceği projeler ve faaliyetlere ilişkin kararların alınması sağlanmıştır. Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfının tüm paydaşları ile iletişim ve işbirlikleri geliştirmesi, eğitim, kültür, çevre, sağlık ve sosyal yardım alanlarındaki faaliyetleri yürütmesi üzerine stratejiler belirlenmiştir. Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye yükseköğretimine nitelikli kurumların kazandırılması amacıyla, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kuruluşunu 2007 yılında tamamlamıştır.

Kurumsal Formların Tasarımı

Vakfın kurumiçi iletişimini kolaylaştırıcı ve kurumsal imajını destekleyen tanıtım dokümanların standart formları hazırlanmıştır. Bunlar, Haberleşme Formu, İç Yazışma Formu, Faaliyet Rapor ve Kontrol Listesi Formu, Basın Bülteni Formu, Faaliyet Teknik Raporu Formu, Mali Rapor Formu, Anket Formu, Görsel Kayıt Formu, Bütçe formu, Katılımcı Listesi Formu, Aylık Çalışma Formu’dur.

Kalite Belgelendirme Sisteminin Oluşturulması

Ağustos 2010 tarihi itibariyle kurumun “Kalite Belgelendirme” başvuru süreci için hazırlıklar başlatılmıştır. Bu kurumsallaşma faaliyeti kapsamında Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kurumsal formalarının standart hale getirilmesi, tüm arşivinin yeniden gözden geçirilerek bu standartlarda revize edilerek düzenlenmesi, idari birimlerinin oluşturulmaya başlanması

Kurumsal Kimlik Çalışmaları

2000 – 2005 yılları arasında AKEV’in kurumsal kimliğine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. AKEV logosunun oluşturulması ve bu logonun kullanım talimatı hazırlanarak AKEV Kurum kimliğinin oluşturulmasının ilk adımı atılmıştır.

Yine 2001 yılında kurumsal belgelerin oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür. AKEV’i tanıtıcı broşürlerin hazırlanması, kurumsal formlar, kurumsal kağıt, zarf, mapa vb. hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilen kurumsal kimliğin oluşturulmasına ilişkin faaliyetleri arasındadır.

2003 yılında AKEV’e bağlı olarak kurulan Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun kurumsal kimliğine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda yüksekokulun, logosu, kurumsal basılı materyalleri, outdoor tanıtım malzemeleri, katalog, broşür, afiş, kurumiçi yönlendirme tabelaları, kurumsal formlar ve yönergeleri oluşturulmuştur. Yine Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun kurumsallaşma sürecine ilişkin yönetim ve akademik yapısının oluşturulması çalışmaları bu dönemde yapılan kurumsallaşma faaliyetlerindendir.