<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="etkinlik.aspx.vb" Inherits="Akev_Burs_Basvuru.etkinlik" %> <%@ Register assembly="DevExpress.Web.v13.2, Version=13.2.10.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" namespace="DevExpress.Web.ASPxEditors" tagprefix="dx" %> AKEV ETKİNLİK KATILIM FORMUETKİNLİK KATILIM FORMU

T.C. No Doldurun Öğrenci No
Adı Soyadı Doldurun Üniversite / Yüksek Lisans
Baba Adı Fakültesi
Ana Adı Bölümü
Doğum Yeri ( İl ) Sınıfı
Doğum Yeri ( İlçe ) Giriş Tarihi
Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Doldurun Okuduğu Okullar  
Cinsiyeti ilkokul
Medeni Hali Ortaokul
Uyruğu Lise
    Üniversite
       
Etkinlik Adı Doldurun    
Ev/İş Adresi
Telefon Doldurun
E-mail Doldurun Hatalı Email
   
 

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı'na etkinlik formuna yazdığım bilgilerin doğruluğunu kabul ve teyit ederim.

..…/…../20....

İMZA