Eğitim


CV Hazırlama, Mülakat Teknikleri ve Girişimcilik Semineri
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Aydın Üniversitesi ve SecretCV işbirliği ile düzenlediği "CV Hazırlama, Mülakat Teknikleri ve Girişimcilik" konulu seminer programı 10 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. SecretCV Genel Müdürü Okan Tütüncü’nün konuşmacı olduğu seminerde gençlere işe alım sürecinde gerçekleştirilebilecek farklı mülakat teknikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Gençlere, işe alım sürecinin ilk adımı olan özgeçmiş hazırlanmasına ilişkin püf noktaları anlatan Tütüncü, doğru örneklerle özgeçmiş hazırlık süreci hakkında detaylı açıklamalar yapmıştır. İş dünyasının yeni mezunlardan beklentilerini ve insan kaynakları yönetiminde süregelen çalışmalar ve metodolojiler hakkında da bilgiler verilmiş ayrıca mülakata davet ve katılım süreçlerine ilişkin farklı tutum ve yaklaşımlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır
Liderlik ve Yerel Yönetişim Konferansı
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın, İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği "Liderlik ve Yerel Yönetişim" konferansı 14 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Richard Callahan’ın konuşmacı olduğu konferansta ağırlıklı olarak yerel yönetim liderliğinin tanımı, güçlü yerel lider nasıl olmalıdır, liderlik uygulaması ve liderlik yetenekleri konularında sunuşlar yapılmıştır. Yerel yönetimlerin yaşamımızı şekillendirdiğini anlatan Callahan, bBu nedenle yerel yönetimlere ciddi olarak büyük önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Callahan, yerel yönetimlerin güçlenebilmesinin en önemli şartının ise, güçlü lider anlayışı İle başarılacağını ifade etmiştir. Callahan liderlik tiplerini1-Birey Liderliği

2-Ekip Liderliği

3-Örgütsel Liderlik

4-Toplum Liderlik Seviyesi (Sivil Toplum Kuruluşu Liderliği)

5-Kurumsal Yapılarla İlgili Olan Liderlik olarak sınıflandırdı ve en can alıcı örneği ülkemizden vererek Atatürk, devlet kurarak kurumsal liderliğin en önemli özelliğini ortaya koymuştur dedi. Profesör Callahan, cesaret, dürüstlük, adil olmak, insana bağlılık temel alınırsa liderliğin öteki koşullarının kolay ele geçirilebileceğini ifade etmiştir.

Şiddeti Önleme ve Eylemi Azaltma
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile Florya Yerleşkesi’nde İstanbul Milli Eğitim İl Müdürü Sayın Ata Özer’in katılımıyla "Şiddeti Önleme ve Eylemi Azaltma" konferansı düzenlenmiştir. Konferansta, Türkiye’de şiddetin ailede başladığı ve çözümünün sevgiden geçtiği vurgulanmıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Özer, Türkiye’nin eğitimde temel iki sorunun bulunduğuna işaret ederek, okul öncesi eğitim ve mesleki eğitim konusunda dünya ve Avrupa’dan geride olduğumuz belirtilmiştir. Dünya’da okul öncesi eğitimde rakamlar yüzde 85-90’lara varırken, Türkiye’de bu rakamın yüzde 10-11’lerde kaldığı bilgisi verilmiştir. Yine, İstanbul şiddet, uyuşturucu ve tüm suçlarla mücadelede gençlerle işbirliği ve dayanışma içinde çalışıldığını belirten Özer, bu suç oranlarında ciddi bir azalmanın başarıldığını ifade etmiştir.
I. Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile, gençlerin kültürel ve sosyal alanda gelişimine katkıda bulunmak, ilgi alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile buluşmalarını sağlamak amacıyla 28-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenmiştir. Fuar organizasyonuna, sivil toplum kuruluşları stant ve sunum etkinlikleriyle katılmışlardır. Ünlü Sanatçı Mehmet Ali Alabora’nın sunumuyla 29 Nisan 2009 Çarşamba günü "Hayatın İçindeki Sivil Toplum" başlıklı bir konferansla konferansta birikimlerini gençlerle paylaşmıştır. 30 Nisan Perşembe günü saat 14.00’de ise "Gençliğin Belirlediği Sorunlar ve Uygulanan Çözümler" paneli gerçekleştirilmiştir. Panele Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birim Yöneticisi Yörük Kurtaran, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Yusuf Güven, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saruhan Tan katılmışlardır.
Liderlik, Yüzyılın En Büyük Gereksinimi Konferansı

KKTC Kurucu Devlet Başkanı Rauf DENKTAŞ, 3 Aralık 2009 Perşembe günü Anadolu Eğitim Kültür Vakfı ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile "Liderlik: Yüzyılımızın En Büyük Gereksinimi" konulu bir konferans vermiştir. Denktaş konuşmasında hem kişisel anlamda ve hem de ulusal anlamda liderlik kuramlarına değinmiş, ve liderleri koşulların oluşturduğu ifadesini, kendisinin liderlik öyküsü örnekleri üzerinden açıklamıştır. Liderlerin vizyon sahibi olması gerektiğini belirten Denktaş, vizyon geliştirebilmek için hem çağı, hem de geleceği iyi görebilmek gerektiğini ifade etmiştir. Uluslararası ortamda lider olarak kabul edilen ülkelere değinen DENKTAŞ, Kıbrıs örneğinde olduğu gibi lider ülkelerin davranışlarının her zaman haklı olanın yanında olmayabileceğini söylemiştir.

Kariyer Fuarı
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği Kariyer Fuarı 2009 ve 2010 Mayıs aylarında, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya yerleşkesi’nde özel sektörün öncü firmaları ile gençleri buluşturmuştur. Gençlerin geleceğe yönelik kariyer planlaması yapma imkanı, iş dünyasının profesyonelleri ile buluşarak ve firmalara iş ve staj başvurusu yapabildikleri bu önemli faaliyette, katılımcı firmalar ise gençlere kendilerini tanıtabilme ve ihtiyaç duydukları eğitimli iş gücüne ulaşabilme fırsatını yakalama olanağına kavuşmuştur.
İnsan Kaynakları ve Mülakat Teknikleri Semineri
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Aydın Üniversitesi işbirliği ile Hürriyet İnsan Kaynakları Çözüm Ortaklığında düzenlediği "İnsan kaynakları ve Mülakat Teknikleri" konulu seminer programı 13 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Hürriyet İK Direktörü Sn. Sancak Basa’nın konuşmacı olduğu seminerde gençlere işe alım sürecinde gerçekleştirilebilecek farklı mülakat teknikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Kendisi hakkında bilgiler veren Basa, Hürriyet Gazetesi’nin misyonu, vizyonu ve ilkelerinden bahsetmiş. Ve Hürriyet insan kaynakları yönetimi örneklerini gençlerle paylaşmıştır.
Mülakat Teknikleri Semineri
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Aydın Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği "Mülakat Teknikleri" konulu seminer programı 20 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu seminerde gençlere işe alım sürecinde gerçekleştirilebilecek farklı mülakat teknikleri hakkında bilgiler verilmiştir. İş dünyasının yeni mezunlardan beklentileri ve insan kaynakları yönetiminde süregelen çalışmalar ve metodolojiler hakkında da bilgiler verilmiş ve işverenlerle yapılan mülakatlarda dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulanmıştır.
İleri Satış Teknikleri ve Satışta Etkin İletişim Semineri
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın, Aydın Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği "İleri Satış Teknikleri ve Satışta Etkili İletişim" konulu seminer programı 16 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu seminerde gençlere pazarlama ve satış teknikliklerine hakkında bilgiler verilmiştir. Günümüz şartlarında satış ve pazarlama davranışlarındaki değişim sürecinin anlatıldığı seminerde salt kendi çıkar ve özelliklerine odaklanmış satış davranışları ve pazarlama anlayışlarının, tarihin tozlu sayfalarında çoktan yerlerini aldığı belirtilmiştir. Bugün, müşterisini anlayan, psikolojik özelliklerini önemseyen, satın alma davranış ve özelliklerine saygı gösteren, yeni pazarlama anlayışı ile profesyonel satış davranışını bütünleştirebilen ve mükemmel hizmet anlayışını amaç edinmiş kişi ve kurumların ancak varlıklarını sürdürebilecekleri vurgulanmıştır. Seminer, katılımcıların bu süreci fark etmeleri ve geliştirmeleri çerçevesinde; günümüz satış ve pazarlama davranışlarında değişen taraflar, pazarlama ve satış anlayışında bütünsel modeller, müşteri odaklı yönetim anlayışının geliştirilmesi, müşteri odaklılık ve etkin müşteri iletişimi gibi ana başlıklar halinde irdelenmiştir.
Etkili İletişim ve Beden Dili Semineri
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Etkili İletişim ve Beden Dili" seminer programı 12 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kişisel gelişimi destekleyici bir faaliyet olarak programlanan seminere, gençlerin katılımı ve ilgisi yoğun olmuştur. Seminer programında, iletişimin tanımı ve gerekçeleri hakkında bilgi verilirken, beden dili, etkili iletişim ve dinleme konularında da detaylı açıklamalar yapılmıştır.
Lider Yönetici ve Transfer Politikaları Paneli
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Aydın Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği Lider Yönetici ve Transfer Politikaları konulu panel 24 Mayıs 2008 tarihinde Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Panele gençler büyük ilgi gösterirken, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Ali Şen, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mehmet Cansun, Milli Takımlar eski Sorumlusu Ayhan Bermek ve İstanbul Üniversitesi eski Rektörü ve Beşiktaş Kongre üyesi Mesut Parlak panelist olarak katılmışlardır. Panelde gündemdeki futbol transferlerine ve futbol sektörü özelinden genel olarak lider yönetici kavramlarına farklı yaklaşımlar getirilmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Kuruluşu

Doğrudan Yükseköğretim Kurulu’na bağlı olacak İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları yapılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmiştir. Bu öneri Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu’nca uygun görülmüştür. Gerekli yasal prosedür izlenerek 18.05.2007 tarih ve 26526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5656 Ek-73 sayılı kanunla İstanbul Aydın Üniversitesi kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır.

Vakıf Meslek Yüksekokulları ve Üniversitelerinin Önemi Paneli
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu işbirliği ile 15.07.2007 tarihinde "Türkiye’de Vakıf Meslek Yüksekokulları ve Üniversitelerinin Önemi" konulu bir panel gerçekleştirmiştir. AKEV Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN tarafından açılan konferansa; eğitim, iş, basın ve akademik çerçeveden yoğun bir katılım gerçekleşmiştir. Panelde; üniversitelerin bilgi ve teknolojiyi toplumsal yarara dönüştüren kurumlar oldukları ve üniversitelerin 21. yüzyılda yalnızca bilgi ve teknoloji ile değil; aynı zamanda hukuk, ortak miras, çevre, kültür, sanat yapıtları, korumacılık ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile de toplumu aydınlatacakları üzerinde durulmuştur. İster devlet, isterse vakıf üniversitesi olsun tüm üniversiteler en büyük sermaye olan bilginin ana kaynağıdır vurgusu yapılmıştır. Toplumsal öncülüğün olmazsa olmazları olan yükseköğretim kurumları, ulusal bilinç, çağdaşlık, düşüncede boyut derinliğinin yanı sıra Türkiye’nin aydınlık geleceğini oluşturma görevini de üstlendikleri bildirilmiştir. Türkiye’de eğitim için gerekli şartların varlığının yanı sıra net bir eğitim stratejisinin olmadığı, bu sebeple vakıf meslek yüksekokullarının açılmasının ayrıca bir öneme sahip olduğu ifade edilmiştir. Çok genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, her yıl üniversite sınavına giren öğrenci sayısının artması, yüz binlerce öğrencinin bu sınavlarda başarılı olamaması ve üretimden kopmasının önüne geçilmesi anlamında vakıf üniversitelerinin ve vakıf meslek yüksekokullarının önemli bir görevi yerine getirdiği ifade edilmiştir.
Öğretmenler Günü Etkinlikleri
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2006 – 2010 yılları arasında "Öğretmenler Günü" etkinlikleri dolayısıyla geleneksel olarak düzenlediği törenler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler kapsamında, eğitimcilerin ve sektörün ortak sorunlarının paylaşıldığı seminer, panel gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.Kitap Yardım Kampanyası

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu işbirliği ile düzenlediği kitap yardım kampanyası 24.09.2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İmkanı olmayan köy okullarına eğitim ve kültür yayınlarının ulaştırılmasını sağlayan bu faaliyet ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı yaratmaya çabalanmıştır.

Bilimsel Toplantılar
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın, İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği bilimsel toplantılar 05.06.2007 – 05.12.2007 tarihleri arasında farklı temalarda düzenlenmiştir. Bu bilimsel toplantılar Prof. Dr. Candan Varlık ve Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarla gençlerin, bilim dünyasındaki güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve bilimsel düşünce sistemini geliştirmelerine katkı sağlanmıştır. Bilimsel toplantı faaliyetleri kapsamında 2010 yılı sonuna kadar 20 toplantı organize edilmiştir. Depreme Ne Kadar Hazırız? Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ve Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu koordinasyonu ile 12.12.2005 tarihinde panel faaliyeti olarak gerçekleştirilmiştir. Panele, Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara; Kızılay Derneği Danışmanı; Tekin Küçükali, Kızılay Derneği Genel Başkanı ve Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Başkanı Recep Ülker, İstanbul Valiliği Kriz Merkezi’nden Necmi Ercin ve Bahçelievler Kaymakamı Turhan Ayvaz da katılmışlardır. Açılış konuşmasını AKEV Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın yaptığı panelde katılımcılar olası bir deprem felaketinden önce afet yönetimine hazır olmanın önemini vurgulamışlardır. Sayın Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara konuşmasında İstanbul’daki binaların %70’inin de olası depreme hazırlıklı olmadığının altını çizmiştir. Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Dr. Mustafa AYDIN, Emekli Orgeneral Necdet TİMUR ve ABMYO Müdürü M. Salih ÇELİKKALE panelistlere, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın birer plaketini sundu.
Basın Toplantısı
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nun mesleki eğitimin önemini vurgulamak, 2004–2005 öğretim yılında Anadolu BIL Meslek Yüksekokulu’nun Türk eğitim sistemine ve iş dünyasına kattıklarının paylaşıldığı basın toplantısı 26 Temmuz 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyet vasıtasıyla mesleki eğitim konusunda kamuoyu farkındalığının artırılmasına katkı sağlanmaya çabalanmıştır.Sınav Stresi ile Başa Çıkma YöntemleriAnadolu Eğitim ve Kültür Vakfının, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu ve Bil Eğitim Kurumları işbirliği ile 09.04.2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu seminerler, üniversite giriş sınavlarına hazırlanan lise ve dengi okullardaki gençlerin sınav stresi ile başa çıkması, sınav başarısı kazanmada velilere düşen görevler gibi temel başlıklarda düzenlenmiştir. Bu faaliyet aracılığıyla binlerce gencin sınav başarısına destek olunmaya çabalanmıştır. Yine eğitimde öğrenci veli ve eğitim kurumları işbirliğine katkı sağlayan bir faaliyet olarak gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de Mesleki Eğitimin Yeri ve Önemi
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu işbirliği ile 04.06.2004 tarihinde düzenlenmiştir. Bu konferansta mesleki eğitim ve iş dünyasından katılımcılar mesleki yeterlilik ve istihdam hedefli meslek eğitim konularında sunuş ve görüşler bildirmişlerdir. Mesleki eğitimin Türkiye’de iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda kurgulanmasının nitelikli iş gücü açığının giderilmesinde önemi üzerinde durulmuştur. Konferansta vurgulanan temel konulardan biri de eğitim ve iş dünyası işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekliliği olmuştur. AKEV Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN tarafından açılan konferansa; iş, basın, akademik çevreden yoğun bir katılım gerçekleşmiştir.
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Tanıtım Gecesi Etkinlikleri
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) tarafından kurulan ve Yükseköğretim Kurulu onaylı Türkiye’nin ilk vakıf meslek yüksekokulu olma özelliğini taşıyan Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun eğitime başlamasına ilişkin tanıtım geceleri 6 Mayıs ve 25 Mayıs 2004’de gerçekleştirilmiştir. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun 11 eğitim programı ile birlikte, gençlere eğitim sonrası sağlanan iş imkanları ve bu konudaki çözüm ortaklıkları hakkında bilgiler vermiştir. Bu tanıtım geceleri etkinliklerinde eğitim sonrası iş imkanları yaratmak üzere Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun çözüm ortakları arasında olacak kurumlar ile gençler ve eğitim paydaşlarının bir araya gelmesi sağlanmıştır. Bu tanıtım gecelerine eğitim camiasının önde gelen temsilcileri ile Belediye Başkanları ve Kaymakamların yanısıra çözüm ortaklarından Ulusoy, The Green Park, Dedeman Otels, Amerikan Hastanesi, RODER, BİL HOLDİNG, Türk Kalp Vakfı, TÖDER, SSV, UFRAD, Acıbadem Hastanesi, BOĞAZİÇİ Sağlık, Sigarayla Savaşanlar Derneği, Tercüman Gazetesi, MMC TV, İstanbul TV, ARAS Kargo vb. gibi alanında lider ve köklü kuruluşların temsilcileri ve basın alanındaki çözüm ortakları katılmışlardır.
Avrupa Birliği’nde Eğitim ve Geleceğin Meslekleri

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun 24.04.2004 tarihinde gerçekleştirdiği panel faaliyetidir. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN, açılış konuşması ile başlamış ve Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu, Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanı yönetiminde sürmüştür. Panel’e; Ömer Balıbey, İstanbul Milli Eğitim Müdürü, Necdet Kaner, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, İbrahim Demirer, Leonarda da Vinci Genel Koordinatörü, Doç.Dr. Osman Özsoy, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Geleceğin Meslekleri Kitabı Yazarı, Nuri Çankaya, MICROSOFT Akademik Danışman, Yücel ATIŞ, Prometheus Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü katılmışlardır. Panel etkinliğine bine yakın gencin katılımı sağlanmıştır. Panel’den sonra da, Gençler Kendilerini Nasıl Yetiştirmeli? adlı bir söyleşi Şişli Belediye Başkanı Sn. Mustafa Sarıgül tarafından gerçekleştirilmiştir. Program Türkiye de bir ilk olan Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu BİL Halk Kariyer Merkezi tarafından organize edilen Kariyer Atölyesi etkinliği ile sona ermiştir. Bu etkinlikte öğrenciler ücretsiz Kariyer testi imkânlarından yararlanmışlardır.

Meslek Tercihleri Konferansı
2003 yılı Haziran ayı itibariyle ortaöğretim kurumlarında üniversiteye hazırlık grubu lise ve dengi okullarda gençlerin kariyer ve meslek seçimlerine katkı sağlayacak bir dizi konferans uygulanmıştır. Bu faaliyetlerde Bil Eğitim Kurumları ile işbirliği yapılmıştır. Melsek Tercihleri konferansları ile gençlerin başarılı olabilecekleri bir kariyer yaşamına hazırlanmaları ve bilinçli kariyer seçimi yapmalarına katkı sağlanmaya çabalanmıştır. AKEV’in 2003 yılı Haziran dönemi itibariyle gerçekleştirdiği bu faaliyetlere binlerce gencin katılımı sağlanmıştır. Ücretsiz ÖSS Deneme Sınavı Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Bil Dershaneleri işbirliği ile Lise ve dengi öğrencilere ücretsiz ÖSS deneme sınavlarını 03 – 31 Mayıs 2003 tarihleri arasında uygulamıştır. Bu ücretsiz sınavlar aracılığıyla yükseköğretime geçiş sınavlarında öğrencilerin sınav başarısına katkı yaratılmaya çabalanmıştır. Bu faaliyetten binlerce öğrencinin yararlanması sağlanmıştır. İnternet üzerinden katılımla gerçekleşen sınav faaliyeti ile her ilden öğrencilerin katılımı mümkün olmuştur.
Rehberlik seminerleri
Ankara, Kayseri, Konya ve Kemer’de üniversite giriş sınavlarına hazırlık yapan öğrencilere "Sınav öncesi motivasyon ve son hazırlıklar" konulu seminerler dizisi Bil Dershaneleri işbirliğiyle düzenlenmiştir.
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun Kurulması
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı Türkiye’nin ilk Vakıf Meslek Yüksekokulunu ülke yükseköğretimine kazandırmıştır. 12 önlisans programında eğitime başlama izni alan Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bahçelievler Yerleşkesinde konumlandırılmıştır.Öğretmenler Günü EtkinlikleriAnadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ve Bil Dershaneleri işbirliği ile 2000 – 2005 yılları arasında "Öğretmenler Günü" etkinlikleri dolayısıyla her yılın 24 Kasım tarihinde geleneksel olarak düzenlenen törenler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler kapsamında, eğitimimizin mimarı öğretmenlerimizin mesleki sorunlarını dile getiren, eğitim sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen seminer, panel gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerde eğitimin devletin, hükümetlerin en öncelikli politikası olması gerekliliği; eğitimin, bir toplum için gelişmenin ve çağdaşlaşmanın tek anahtarı olduğu, ulusların bu günkü refah ve mutluluklarının, ekonomik ve uygarlık seviyelerinin eğitime verdikleri önemle ölçüleceği vurgulanmıştır.
İleri Satış Teknikleri ve Satışta Etkin İletişim
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği "İleri Satış Teknikleri ve Satışta Etkili İletişim" konulu seminer programı 14 Ekim 2002 tarihinde Vakıf Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Seminerde gençlere pazarlama ve satış teknikliklerine hakkında bilgiler verilmiştir. Günümüz şartlarında satış ve pazarlama davranışlarındaki değişim sürecinin anlatıldığı seminerde salt kendi çıkar ve özelliklerine odaklanmış satış davranışları ve pazarlama anlayışlarının, tarihin tozlu sayfalarında çoktan yerlerini aldığı belirtilmiştir. Bugün, müşterisini anlayan, psikolojik özelliklerini önemseyen, satın alma davranış ve özelliklerine saygı gösteren, yeni pazarlama anlayışı ile profesyonel satış davranışını bütünleştirebilen ve mükemmel hizmet anlayışını amaç edinmiş kişi ve kurumların ancak varlıklarını sürdürebilecekleri vurgulanmıştır.
Kitap Yardım Kampanyası
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ve Bil Dershaneleri, 2000 – 2005 yılları arasında Anadolu’nun pek çok İlköğretim Okuluna yardım kampanyası düzenlemiştir. İmkanı olmayan okul ve öğrencilere eğitim yayınlarının ulaştırılması yoluyla gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk projesinden binlerce eğitim yayınının dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı koordinasyonunda gerçekleşen projeye gönüllü gençlerin katılımı ve katkıları büyük ölçüde olmuştur. Kitap, yayın, konu anlatım ve test kitaplarından oluşan paketler Anadolu’da ihtiyacı olan köy okullarına da gönderilmiştir.
Etkili İletişim, Sunum Teknikleri ve Beden Dili
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı organizasyonu ile düzenlenen "Etkili İletişim ve Beden Dili" seminer programı 6 Kasım 2000 tarihinde Vakıf Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Gençlerin kişisel gelişimini destekleyici bir faaliyet olarak programlanan seminere gençlerin katılım düzeyi yoğun olmuştur. Seminer programında, iletişimin tanımı ve teknikleri hakkında bilgi verilirken, beden dili, etkili iletişim ve dinleme konularında becerilerin geliştirilmesi yönünde detaylı açıklamalar yapılmıştır.