Başkanın Mesajı

Değerli Dostlar;

Anadolu Eğitim Kültür Vakfı (AKEV, 1995), toplumun beklentilerine cevap verebilen, bilgi kullanımına ve teknolojilerine hakim, en az bir yabancı dili profesyonel iş yaşamında kullanabilen, araştıran, sorgulayan ve üreten, yaşam için gerekli temel bilgilerin yanı sıra, kendini her alanda yenileyen, katılımcı, evrensel boyutta ve bağımsız düşünen ve çalışabilen insan gücünün yetişmesini sağlamak amacıyla; kurulmuştur. Bu amacı gerçekleştirme yolunda en önemli adımlarından biri olan Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşunu 2003 yılında, İstanbul Aydın Üniversitesi kuruluşunu ise 2007 yılında gerçekleştirmiştir.

AKEV bundan böyle eğitimde ve sosyal alanlarda olduğu kadar, ülkemizin temel kültürel boşluklarını doldurmak, var olan değerlerimizin korunması, geliştirilmesi için teşvik ile kültür ve sanat alanlarında yaratıcı çalışmalara da yer vermektedir. Aynı zamanda Anadolu kültür ve sanatına yönelik değerlerimizin yurt dışında tanıtılmasında da, etkin bir köprü olmayı hedeflemektedir.

Sevgili Dostlar;
Bu vizyona ulaşmak yada bu doğrultuda önemli mesafeler kat edebilmek için gençler, aileler, sivil toplum kuruluşları, kamu sektörü, medya ve hükümet düzeyinde, özetle toplumun her kesimiyle; vizyonumuz doğrultusunda yol almamızı sağlayacak tüm alanlarda işbirliği yapmak temel ilkesi ve davetiyle karşınızdayız. Aynı zamanda, tüm öngörülen ve ortak geliştirilecek projelerde her boyutta katılımcı, üretici, kaliteyi gözeten ve yükseltmeyi amaçlayan, geliştirici ve yaratıcı bir anlayışın uygulanması ve yerleşmesi ilkesini benimsemekteyiz. Öz itibariyle, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgileri, bilinci, girişimci ve yaratıcı ruhu ülkemize kazandırma, geliştirme ve yerleştirmede AKEV, ülkemizin temel taşlarından biri olmayı ancak sizlerle çok yönlü işbirliği çerçevesinde başaracaktır.

Ulu Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği; çağdaş Türkiye’nin ülke gençliği ile bizlerin bu amaçla sorumlulukları yüklenip paylaştığı ölçüde, bilimde, kültür ve sanat, gelişmiş beyin gücünde, teknolojide ve dünya siyasetinde lider ülkeler konumuna yükseleceğine yürekten inanıyorum. Bu felsefe ve sorumluluk bilinciyle AKEV’in Türkiye’nin temel sorunlarına çözümler üretecek insan gücünü yetiştireceğini ve çağlar boyu yaşayan Anadolu kültür ve sanat değerlerini, dünya kültürüne kazandırmadaki yolculuğumuzda hep birlikte ve hep daha ileriye ve iyiye, güzele doğru birlikte yol alabilmemizi dilerim.

Dr. Mustafa AYDIN
Mütevelli Heyet Başkanı